دانلود رایگان ایران آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 10067711 بار نمايش يافته است . تیر 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 2.156 % (217110)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 2.683 % (270162)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 67.45 % (6790905)
 Opera: OperaOperaOpera 0.520 % (52430)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (38)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (78)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 17.21 % (1733479)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 9.967 % (1003509)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 7.981 % (803596)
 Linux:LinuxLinuxLinux 18.65 % (1878200)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.942 % (94856)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (12)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 2.979 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.42 % (7291044)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 1732
 نويسنده فعال : 6
 مطالب و مقالات موجود : 78
 موضوعات فعال : 76
 نظرات و پيشنهادات : 43
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0
تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی