دانلود رایگان ایران آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 11447414 بار نمايش يافته است . تیر 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.934 % (221469)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 2.614 % (299276)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 70.48 % (8069231)
 Opera: OperaOperaOpera 0.463 % (53035)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (86)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (78)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 15.55 % (1780212)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 8.945 % (1024027)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 7.667 % (877698)
 Linux:LinuxLinuxLinux 16.95 % (1941063)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.322 % (151442)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (13)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.494 % (4)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 8.735 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 74.05 % (8477193)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 1741
 نويسنده فعال : 6
 مطالب و مقالات موجود : 78
 موضوعات فعال : 76
 نظرات و پيشنهادات : 214
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 2
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1